Znaczenie mianowania Zastępowego

Obrzęd mianowania zastępowego ma trzy istotne wymiary:
  • jest znakiem zaufania wobec nowego zastępowego;
  • zastępowemu pokazuje, że bycie szefem nie polega na rozkazywaniu, lecz na służbie młodszym, dawaniu przykładu osobistego i odpowiedzialności za swoich podopiecznych przed Bogiem;
  • członkom zastępu uświadamia, że bycie zastępowym nie jest wynikiem wyboru harcerzy, lecz zastępowy otrzymuje swoją misję od drużynowego i od Pana Boga.

Przygotowanie

Nowy zastępowy jest wyznaczany pod koniec obozu letniego przez Sąd Honorowy. Jednak aż do powrotu zastępu do domu na jego czele stoi nadal stary zastępowy. Dobrze, gdy pod koniec wakacji odbędzie się wyjazd ZZ, w którym razem uczestniczą starzy i nowi zastępowi.

Obrzęd mianowania odbywa się zazwyczaj podczas uroczystego rozpoczęcia roku pracy. Możliwe jest jednak także mianowanie zastępowych pod koniec obozu.

Były zastępowy oddaje drużynowemu proporzec i przechodzi do kręgu wędrowników. Następnie drużynowy od razu mianuje nowego zastępowego, a członkowie zastępu składają mu Przysięgę Wierności (na apelu lub zaraz po nim).

OBRZĘD

Obrzęd odbywa się na apelu drużyny. Drużynowy zaprasza przy­ szłego zastępowego na środek. Ten staje naprzeciwko drużynowego. Pozostali zastępowi ustawiają się w szeregu za nim.

Drużynowy: N. (imię nazstępowego), wyznaczyłem cię na zastępowego, a Sąd Honorowy zaakceptował ten wybór. Czy jesteś gotowy we wszystkim dawać przykład?

Na koniec Drużynowy wręcza Zastępowemu proporzec zastępu oraz biały sznur (dwa białe paski są już uprzednio naszyte na kieszeni). Następnie nowy Zastępowy salutuje szefom i podaje im rękę. Potem podaje ją również zastępowym, którzy wracają na swoje miejsce.

Odnowienie Przysięgi Wierności odbywa się jeszcze na apelu albo bezpośrednio po nim, w gronie samego zastępu.

Zastępowy staje przodem do swojego zastępu i po postawie­ niu proporca na ziemi przyjmuje Przysięgę Wierności swoich harcerzy (bez względu na to, czy są ochotnikami lub już po Przyrze­czeniu) oraz kandydatów (jeżeli mają tego dnia zostać ochotnikami).
Obrzęd odbywa się podobnie jak w przypadku indywidualnej Przy­sięgi Wierności. Jednak w tym wypadku ceremonia jest zbiorowa i dlatego też zastępowy podtrzymuje na swojej lewej dłoni nałożone na siebie prawe dłonie swoich harcerzy, które przykrywa swoją pra­wą dłonią.
Na końcu mówi:

Zastępowy: Możecie na mnie polegać.

Na koniec ceremonii drużynowy oraz wszyscy zastępowi odmawiają Modlitwę zastępowego.

Całość obrzędu jest poniżej w Ceremoniale.

Modlitwa Zastępowego

Panie Jezu Chryste,
który mimo moich słabości wybrałeś mnie na przywódcę i opiekuna moich braci harcerzy,
spraw, aby moje słowo i mój przykład prowadził ich ścieżkami Twojego prawa,
aby im umiał wskazywać Twoje Boskie ślady w przyrodzie, którą stworzyłeś i nauczać czego pragniesz,
abym prowadził swój zastęp krok za krokiem,
każdego dnia do Ciebie, o mój Boże,
aż do spotkania na obozie odpoczynku i radości,
gdzie sam rozbiłeś namioty
dla siebie i dla nas na wieczność.
Amen.

o. Jacques Sevin SJ

Przydatne

Bocian - proporzec