Jan Paweł II – Przesłanie do Przewodniczek i Skautów Europejskich 2003

Jan Paweł II w Polsce 1983 (© Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach)

1. Z okazji Spotkania Eurojamboree Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy, które odbywa się w Polsce, z radością przesyłam Wam drogie Przewodniczki i Skauci Europy serdeczne pozdrowienie, zapewniając o mojej duchowej łączności z Wami w modlitwie. Temat obecnego «Eurojamboree» – «Duc in altum!» – ponownie nawiązuje do słów Jezusa skierowanych do Piotra; «Wypłyń na głębię!» (Łk 5, 4). Zaprasza Was do pogłębienia duchowej drogi, zaproponowanej chrześcijanom całego świata na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i młodzieży w Toronto w ubiegłym roku.

2. Drodzy młodzi! Odpowiedzcie wielkodusznie na apel Chrystusa, który zaprasza Was, byście wypłynęli na głębię i stali się Jego świadkami, odnajdując zaufanie, które On w Was pokłada, aby wraz z Nim odkrywać przyszłość. Spełnienie tej misji, którą Kościół Wam powierza, wymaga przede wszystkim tego, abyście rozwijali autentyczne życie modlitwy, ożywiane sakramentami, zwłaszcza Eucharystią i Spowiedzią. Jak podkreślam w mojej niedawno opublikowanej encyklice Ecclesia de Eucharistia «każdy krok ku świętości… winien czerpać potrzebna siłę z Tajemnicy Eucharystii i ku mej kierować się jako do swego szczytu» (n. 60). Ważne jest zatem, by Msza św. stanowiła centrum i szczyt zarówno obecnego, jak i każdego innego Waszego spotkania, a szczególnie Waszego cotygodniowego świętowania Dnia Pańskiego.

Doświadczenie skautingu, jako szczególna droga duchowego wzrostu ma wielką wartość, bowiem umożliwia integralne wychowywanie osoby. Pomaga ono pokonać pokusę obojętności i egoizmu, aby otwierać się na bliźniego i na społeczeństwo. Może skutecznie sprzyjać realizowaniu wymogów powołania chrześcijańskiego, by być « solą ziemi i światłem świata » (por. Mt 5, 13-16). Zachęcam Was, byście byli wierni bogatej tradycji Waszego ruchu, zaangażowanego w kształtowanie postaw dialogu, poczucia sprawiedliwości, lojalności, braterstwa w relacjach społecznych. Taki styl życia może stanowić Wasz oryginalny wkład w budowanie większego i bardziej autentycznego braterstwa wśród narodów europejskich, cenny wkład w życie społeczeństw, wśród których żyjecie.

3. Drogie Przewodniczki i Skauci Europy! Jesteście cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy, której kształtowanie się dostrzegacie własnymi oczami i jesteście powołani, «aby uczestniczyć z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu Europy narodów, by uznano godność każdego człowieka jako dziecka umiłowanego przez Boga oraz aby budowano społeczeństwo oparte na solidarności i miłości braterskiej» (Audiencja dla Przewodniczek i Skautów zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. XVII/2 [1994/2], s.104).

4. W Sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze, które jest mi szczególnie bliskie, odnowicie przed Matką Bożą Częstochowską przyrzeczenia Waszego chrztu, Wasze ślubowanie skautów i Waszą wolę bycia prawdziwymi apostołami miłości Pana. Wypowiecie na nowo słowa aktu zawierzenia Naszej Pani Zwiastowania, który złożyliście prawie dwadzieścia lat temu w katedrze Notre Dame w Paryżu z okazji Waszego pierwszego spotkania europejskiego. Odtąd fiat, którym Maryja odpowiedziała na wolę Bożą, stało się głównym elementem duchowości Przewodniczek i Skautów Europy, szczególnie poprzez modlitwę Anioł Pański i Różaniec. Oby te chwile modlitwy maryjnej, w tym poświęconym Matce Bożej Różańcowej, mogły nadal wypełniać Wasze dni, ożywiając w Waszych sercach pamięć cudownych rzeczy dzieła Odkupienia, dokonanego dla nas przez Chrystusa.

Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot, wzbogaceni doświadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie, w ten sposób skauting będzie dla Was «środkiem uświęcenia w Kościele», który będzie umacniać i wspierać «głębszą, więź między konkretnym życiem a Waszą wiarą» (Statut, art. 1, 2, 7). To jest życzenie, które Wam wyrażam modlitwą.

Wasze Europejskie spotkanie, Odpowiedzialnych za Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy, jak również każdego i każdą z Was, zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej i serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Castel Gandolfo, 2 sierpnia 2003 r.

Jan Paweł II

Jan Paweł II - podpis

 

Wersja zgodna z L’Osservatore Romano 10/2003, s. 9-10

Zdjęcie: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
EuroJam Żelazko, Polska, 2-11 sierpnia 2003

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments