Składka Członkowska

Każdy członek naszego Stowarzyszenia powinien zapłacić składkę członkowską na dany rok harcerski, w terminie do 30 listopada.
Jest to o tyle ważne, że opłacona składka członkowska zapewnia nam ubezpieczenie od NNW w trakcie aktywności skautowych.

W roku skautowym 2023/24 składka wynosi 120 zł. Składkę płacimy na konto danego hufca.
W przypadku braku środków finansowych na wpłatę składki proszę o kontakt z szefem jednostki. Na pewno znajedziemy rozwiązanie.

Dokumenty

Jeśli osoba postanawia zostać skautem należy wypełnić deklarację i przekazać Szefowi jednostki (Akela, Drużynowy/a, Szczepowy/a, Hufcowy/a).
Wtedy oficjalnie zostaje się członkiem Stowarzyszenia. Każdy członek jest zobowiązany do wpłacania składki.

Powyższe deklaracje można uzupełnić elektronicznie (np. programem Adobe Reader korzystając z zakładki NARZĘDZIA -> Wypełnij i podpisz), a następnie podpisać przez platformę ePUAP i przesłać do szefa jednostki.
W celu podpisania dokumentu należy wybrać opcję środkową Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF.
Jeśli otworzysz tak podpisany dokument PDF, zobaczysz złożony w nim elektroniczny podpis (lub podpisy).

 

Dzień Modlitw za FSE 2024, Sławno - Ad mariam, Europa!

 

Skauci w Trójmieście - Ad Mariam, Europa!