Drużyna

Drużyna składa się z Zastępów, które są najważniejszym miejscem w całym skautingu. Natomiast Zastęp to Zastępowy z kilkoma harcerzami (Zastępowa z kilkoma harcerkami), którzy wzajemnie nadają rytm swoim zbiórkom przy wskazaniu drogi przez Drużynowego / Drużynową.

To poprzez organizowane zbiórki przez Zastęp następuje najważniejszy rozwój osobisty. Na zbiórce nie ma osób dorosłych, tak aby to sami chłopcy czy dziewczęta mogli dowodzić i wskazywać kierunki własnego rozwoju.

Zbiórki odbywają się w lesie. Jest gra, gotowanie, rada Zastępu, apel ewangeliczny i często śpiewanie. Jak dokładnie będzie wyglądać najbliższa zbiórka? To zależy od chłopców czy dziewcząt, które są w Zastępie.

Jak dołączyć

Aby dołączyć potrzebne jest serce otwarte na przygodę. Na tym etapie nie musisz martwić się o mundur, wiedzę itd. Po prostu przyjdź i zobacz, czy Skauci Europy są dla Ciebie.

Jak zacząć? Najlepiej skontaktuj się z najbliższą Drużyną poprzez Drużynowego / Drużynową. To jest najlepsza osoba, która pokieruje Ciebie dalej. Lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Skauci Europy - rozwój harcerza/harcerki

Przyrzeczenie harcerskie

Złożenie Przyrzeczenia oznacza przyjęcie ideałów skautingu za swoje ideały osobiste – i to publicznie, przed wszystkimi. Właśnie dlatego jest Przyrzeczenie „biletem wstępu” do harcerstwa: jeżeli Prawo Harcerskie jest podstawową regułą gry zwanej „skauting”, nie może być harcerzem ktoś, kto nie przyjmuje wspólnych reguł gry.

Dwunastolatek oczywiście nie rozumie w pełni znaczenia Przyrzeczenia. Istotne jest, że chce zostać harcerzem i złożyć Przyrzeczenie. Później do sprawy dojrzewa, i to trwa zazwyczaj przez całe życie. Bo w harcerstwie uczymy się przez praktykę – nie tylko technik harcerskich, ale przede wszystkim co znaczy być harcerzem, żyć Prawem Harcerskim.

Najważniejszym kryterium oceny, czy ochotnik jest gotowy do złożenia Przyrzeczenia, jest jego chęć. Odpowiedni czas na Przyrzeczenie to zazwyczaj od 3-6 miesięcy od pierwszej zbiórki. Istotą Przyrzeczenia jest więc osobista i dobrowolna decyzja młodego harcerza: „Ja chcę być dobrym człowiekiem, chcę być dobrym chrześcijaninem”.

Rota Przyrzeczenia

Na mój honor,
z łaską Bożą,
przyrzekam
całym życiem służyć
Bogu,
Kościołowi,
mojej Ojczyźnie
i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Prawo Harcerza

 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Prawo Harcerki

 1. Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerka jest przyjaciółką wszystkich i siostrą dla każdej innej harcerki.
 5. Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
 6. Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach.

Zasady podstawowe

Zasady podstawowe

Modlitwa Harcerza

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię,
naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie
dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody
innej prócz poczucia, że spełniłem Twoją Najświętszą wolę.
Amen.

Zbiórki

W każdą sobotę idziemy Zastępem do lasu. To nasze takie podwórko, gdzie kilka godzin biwakujemy i gotujemy.

Biwaki

Kilka razy do roku Drużynowy/a organizuje nam biwak. Jeśli można śpimy pod namiotami, gdy jest zimniej w jakimś przytulnym kącie.

Wielkie Harce Majowe

Największa doroczna impreza dla harcerzy i harcerek podczas długiego weekendu majowego.

Obóz letni

Czekamy cały rok, aż całą Drużyną pojedziemy do puszczy i będziemy budować gniazda, w których będziemy mieszkać.

Kontakt