Znaczenie Przysięgi Wierności

Po przyjściu do zastępu nowicjusz najpierw potrzebuje trochę czasu, żeby się zapoznać ze skautingiem. Przysięga Wierności jest jego pierwszym wyborem: „Podoba mi się, chcę wejść w grę!”.

Jednak w tej chwili jeszcze nie jest gotowy do złożenia Przyrzeczenia, bo jeszcze nie wie, na czym polega bycie harcerzem. Zaczyna więc od tego, co już zrozumiał: chce być w pełni członkiem zastępu. To znaczy być wiernym zastępowi, brać aktywny udział w jego życiu – „zastęp to także moja sprawa” – no i oczywiście słuchać zastępowego.

Przysięga Wierności jednocześnie powinna bardzo wyraźnie zawierać perspektywę Przyrzeczenia. Decyzja czy złożyć Przysięgę jest decyzją czy przygotowywać się do Przyrzeczenia.

Od Przysięgi Wierności ochotnik zakłada mundur harcerski, uczestniczy w Radzie Zastępu, otrzymuje funkcję i obowiązki.

Przygotowanie

Przygotowaniem do Przysięgi jest po prostu uczestniczenie w życiu zastępu, żeby nowicjusz miał szansę zobaczyć, jak wygląda przygoda harcerska i jak funkcjonuje zastęp. W ten sposób powinien przeżyć parę zbiórek.

Czas przygotowania powinien być w miarę krótki, żeby formacja osobista nie traciła dynamiki już na samym początku. Nowicjusz powinien złożyć Przysięgę na najbliższym biwaku drużyny, jednak nie później niż 1-2 miesiące po wejściu do drużyny, u byłych wilczków jeszcze wcześniej.
Przed Przysięgą odbywa się Rada Zastępu, która wyraża zgodę na przyjęcie nowego członka zastępu.

Obrzęd odbywa się na apelu drużyny.
Przysięgę może odbierać tylko zastępowy mianowany. Kandydat przychodzi w mundurze ze wszystkimi naszywkami, bez chusty i nawęzu zastępu.

OBRZĘD

Obrzęd odbywa się na apelu drużyny (lub podczas zbiórki Zastępu z Drużynowym/Drużynową). Przysięgę może odbierać tylko Zastępowy mianowany. Kandydat przychodzi w mundurze ze wszystkimi naszywkami, bez chusty i nawęzu zastępu.

Najpierw Drużynowy/Drużynowa tłumaczy znaczenie obrzędu. Zastępowy przedstawia nowego członka swego zastępu lub, jeżeli był wilczkiem i został już przedstawiony podczas przejścia, ogłasza, że dany chłopak/dziewczyna zdecydował się złożyć Przysięgę Wierności.

Kandydat: Przyrzekam być ci posłusznym jako mojemu wodzowi (mojej zastępowej),
być wiernym zastępowi (nazwa zastępu) i pracować z tobą każdego dnia,
by lepiej poznać Prawo Harcerskie, moją Ojczyznę i moją wiarę.

Całość obrzędu jest poniżej w Ceremoniale.

Przydatne

Bocian - proporzec