Każda gromada ma swój totem. Totem jest chlubą gromady, ponieważ przedstawia jej sukcesy i tradycje.

Totem przedstawia św. Franciszka. Sam drzewiec ma wymiary: 1,60m, średnica drzewca 3cm. Do tego dochodzi prostokątna podstawka 35×20 cm oraz figura św. Franciszka z wilkiem mierząca ok. 30 cm według jednego wzoru w całym kraju.

Na totemie umieszcza się tylko symbole wszystkich sprawności zdobytych przez wilczki należące do gromady. Celem takiego oznaczania jest pobudzenie aktywności wilczków oraz zachęcenie ich do pracy nad honorem gromady.

Totem powinien być zawsze obecny na zbiórkach i spotkaniach gromady.
W czasie obrzędów (np. Obietnica, Wielki Okrzyk) jest ustawiany w środku kręgu. Totem mają prawo nosić tylko wilczki po Obietnicy.
Gromada nie używa sztandaru, na obozie natomiast wciąga na maszt flagę FSE (w dniach określonych w ceremoniale).
Gromada używa totemu oraz flagi FSE począwszy od jej powstania, nie wręcza się ich w sposób uroczysty.