Znaczenie obrzędu

Obrzęd Obietnicy Wilczka cechują dwa istotne aspekty:

  • Wymiar wspólnotowy
    Dziecko w obecności najbliższych: rodziców i gromady, stanowiącej szczęśliwą rodzinę wilczków, obiecuje ze wszystkich sił, systematycznie pracować nad sobą.
    Poprzez poszczególne zadania wykonywane w trakcie obrzędu oraz pytania o zgodę na przyjęcie nowego wilczka, kierowane do szóstek, dzieci zyskują poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, zaś Obietnica odbierana jest jako nobilitacja, wyróżnienie.
  • Rozwój osobisty
    Obietnica wzbudza w dziecku potrzebę i zainteresowanie kształtowaniem własnej osoby. Ten pierwszy gest, uczyniony przez wilczka na drodze do stawania się lepszym, musi być potraktowany z wielką powagą i troską o to, by na kolejnych etapach formacji nie przerodził się w „gromadzenie trofeów” i jedynie powierzchowne traktowanie zadań określonych w regulaminie gwiazdek i sprawności.

Przygotowanie

Aby przystąpić do Obietnicy, wilczek powinien włożyć wysiłek w wykonanie zadań przewidzianych na okres delikatnej łapki.

Zadania te powinny być dostosowane do konkretnego dziecka, dlatego Akela może, i powinien, zmieniać lub dodawać zadania.

Obietnica powinna nastąpić około 4-6 miesięcy od momentu przyjęcia wilczka do gromady.

Samą Obietnicę przeprowadzamy na dworze, najlepiej poza miastem. Należy postarać się o przybycie księdza oraz rodziców wilczka składającego Obietnicę. Rodzicom trzeba wytłumaczyć znaczenie tego obrzędu, tak by z powagą i odpowiednim zaangażowaniem wzięli w nim udział.

Obrzęd

Ceremonia zakłada, że każdy wilczek składa Obietnicę indywidualnie – czego trzeba pieczołowicie przestrzegać. W wyjątkowych sytuacjach można dopuścić składanie Obietnicy przez kilku wilczków tego samego dnia. Liczba trzech wydaje się być jednak nieprzekraczalna.
W przypadku takich ceremonii próba złamania kręgu może być podjęta wspólnie przez składających Obietnicę. Jednak samą Obietnicę każdy wilczek powinien wypowiedzieć indywidualnie.
Wilczki zbiegają się tak, jak do apelu. Po wyrecytowaniu Prawa i modlitwie następuje obrzęd.

Akela: Wilczki, Wilczki!
Wilczki: Ze wszystkich sił!

Akela zwraca się do szóstkowego delikatnej łapki:
Akela: N. (imię szóstkowego), chłopiec powierzony twojej szóstce chce zostać wilczkiem. Przyprowadź go, proszę, do mnie.

Szóstkowy przyprowadza delikatną łapkę do Akeli.
Akela: Czy wierzysz, że będzie dobrym Wilczkiem?
Szóstkowy: Tak.
Akela: Dziękuję N. (imię szóstkowego)

Szóstkowy salutuje i wraca na miejsce.
Akela: Czego pragniesz?
Del. łapka: Być wilczkiem.
Akela: Dlaczego?
Del. łapka: Aby później zostać dobrym harcerzem.
Akela: To bardzo poważna sprawa, N. (imię). Idź więc, zapytaj wilczki, czy chcą cię w naszej gromadzie.

Delikatna łapka obchodzi krąg tworzony przez gromadę, podchodząc do kolejnych szóstek od zewnątrz, począwszy od białej. Gdy się zbliża, biała robi półobrót w jego stronę skacząc. Wilczki z szóstki trzymają się za ramiona, szóstkowy tamuje przejście lewą ręką.
Szóstkowy białych: Nie można wstąpić do białych bez znajomości Prawa Gromady.

To powiedziawszy szóstkowy przepuszcza delikatną łapkę, którego teraz czołowy hamuje prawą ręką do momentu, aż delikatna łapka wypowie Prawo Gromady.
Del. łapka: Wilczek słucha starego wilka. Wilczek nie słucha samego siebie.
Czołowy białych: Dobrze, ponieważ znasz Prawo Gromady, biali cię przyjmują. Spróbuj wstąpić do szarych.

Czołowy puszcza dalej delikatną łapkę. Biała szóstka wraca do pierwotnej pozycji (podskokiem). Szara szóstka tak samo odwraca się do delikatnej łapki i powtarza się scenariusz z hamowaniem drogi.
Sz. szarych: Nie można wstąpić do szarych bez znajomości hasła.
Del. łapka: Ze wszystkich sił.
Cz. szarych: Dobrze. Ponieważ znasz hasło, szarzy cię przyjmują. Spróbuj wstąpić do czarnych.

Postępować jak wyżej.
Sz. czarnych: Nie można wejść do dżungli rozrywając liany. Rozwiąż ten węzeł.
Delikatna łapka rozwiązuje węzeł.
Cz. czarnych: Dobrze. Ponieważ umiesz rozwiązywać węzły, czarni cię przyjmują. Spróbuj u brunatnych.

Postępowanie jak wyżej.
Sz. brunatnych: Wilczki są grzeczne i pozdrawiają, zanim gdzieś wejdą.
Delikatna łapka czyni gest pozdrowienia wilczka.
Cz. brunatnych: Dobrze. Ponieważ znasz pozdrowienie, brunatni cię przyjmują.

Akela: Proszę, podejdź do mnie.
Delikatna łapka wraca do Akeli.
Akela: Wilczki, czy przyjmujemy N. (imię delikatnej łapki) do gromady?
Wilczki: Taak Akelo!
Akela: Czy wierzycie, że będzie dobrym wilczkiem?
Wilczki: Taak Akelo!
Akela: Czy przyrzekasz być dobrym wilczkiem?
Del. łapka: Tak.
Akela: Ze wszystkich sił?
Del. łapka: Tak, ze wszystkich sił?
Akela: Ale N. (imię delikatnej łapki) nie możesz być w gromadzie bez zgody twoich rodziców. Poproś o tę zgodę.
Delikatna łapka podchodzi do rodziców, aby poprosić o zgodę, po czym wraca do Akeli.
Akela: Ponieważ od momentu chrztu stałeś się chrześcijaninem, poproś księdza o Boże błogosławieństwo.
Delikatna łapka podchodzi do księdza i klęka przed nim, aby otrzymać błogosławieństwo.
Ksiądz: Niech błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, poprzez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego Franciszka, zstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
Tylko delikatna łapka robi znak krzyża.
Del. łapka: Amen!

Akela: Teraz wiem, że tak w domu, w szkole, jak i w gromadzie będziesz radosnym, posłusznym i szczerym wilczkiem. Możesz złożyć swoją Obietnicę.

Delikatna łapka salutując prawą dłonią, podaje lewą Akeli i mówi:
Del. łapka: Obiecuję – ze wszystkich sił: Starać się być wiernym Bogu, moim rodzicom, mojej Ojczyźnie Polsce i Prawu Gromady, oraz każdego dnia czynić komuś dobry uczynek.

Wilczek dostaje beret z naszytym wilczkiem. Salutuje Akeli, księdzu i innym szefom.
Akela: Oto stałeś się członkiem gromady G. (nazwa) i bratem wszystkich wilczków w Polsce, w Europie i na świecie. Zaraz na twoją część gromada wzniesie swój wielki okrzyk radości. Pamiętaj, że otrzymasz go tylko dwa razy w swoim życiu: dzisiaj, gdy wszedłeś do gromady, oraz w dniu, kiedy stając się młodym wilkiem z dwoma gwiazdkami, już nic nowego u nas nie będziesz się mógł nauczyć i opuścisz gromadę, by stać się harcerzem.

Wilczek podchodzi do totemu gromady i staje obok niego.
Akela: Na cześć nowego małego brata wzniesiemy Wielki Okrzyk gromady.

Gromada wznosi Wielki Okrzyk. Potem wilczek powraca do swojej szóstki o gromada śpiewa piosenkę „Obietnica”.
Jeżeli gromada ma mniej niż cztery szóstki, odbywają się tylko próby szóstek istniejących.

Przydatne