Znaczenie obrzędu

Obrzęd Obietnicy Wilczka cechują dwa istotne aspekty:

  • Wymiar wspólnotowy
    Dziecko w obecności najbliższych: rodziców i gromady, stanowiącej szczęśliwą rodzinę wilczków, obiecuje ze wszystkich sił, systematycznie pracować nad sobą.
    Poprzez poszczególne zadania wykonywane w trakcie obrzędu oraz pytania o zgodę na przyjęcie nowego wilczka, kierowane do szóstek, dzieci zyskują poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, zaś Obietnica odbierana jest jako nobilitacja, wyróżnienie.
  • Rozwój osobisty
    Obietnica wzbudza w dziecku potrzebę i zainteresowanie kształtowaniem własnej osoby. Ten pierwszy gest, uczyniony przez wilczka na drodze do stawania się lepszym, musi być potraktowany z wielką powagą i troską o to, by na kolejnych etapach formacji nie przerodził się w „gromadzenie trofeów” i jedynie powierzchowne traktowanie zadań określonych w regulaminie gwiazdek i sprawności.

Przygotowanie

Aby przystąpić do Obietnicy, wilczek powinien włożyć wysiłek w wykonanie zadań przewidzianych na okres delikatnej łapki.

Zadania te powinny być dostosowane do konkretnego dziecka, dlatego Akela może, i powinien, zmieniać lub dodawać zadania.

Obietnica powinna nastąpić około 4-6 miesięcy od momentu przyjęcia wilczka do gromady.

Samą Obietnicę przeprowadzamy na dworze, najlepiej poza miastem. Należy postarać się o przybycie księdza oraz rodziców wilczka składającego Obietnicę. Rodzicom trzeba wytłumaczyć znaczenie tego obrzędu, tak by z powagą i odpowiednim zaangażowaniem wzięli w nim udział.

Przydatne