Znaczenie obrzędu

Przejście do drużyny jest kluczowym momentem w rozwoju dziecka w ramach skautingu. Wilczek żył do tej pory dżunglą – światem zabawy, radości. Podążał za Akelą, dorosłym autorytetem.

Teraz ma stawać się harcerzem. Zacznie odkrywać świat przygody. Pozna znaczenie przyjaźni, odpowiedzialności za zastęp, wspólnej pracy. Bardzo ważne jest, żeby każdy Wilczek chciał przejść do Drużyny. Zadaniem Akeli i Drużynowego jest przygotowanie go do tego momentu.

Przygotowanie

W obrzędzie Obietnicy delikatna łapka mówi, że chce zostać Wilczkiem, żeby potem być dobrym Harcerzem. Tak więc przygotowaniem do obrzędu Przejścia jest cały okres, który Wilczek spędza w Gromadzie. Ideałem jest, gdy przechodzi do drużyny dziecko posiadające obie gwiazdki i po kilka sprawności z poszczególnych ścieżek. Tyle powinien zdobyć wilczek, pracując przez trzy lata (tyle trwa zwykle pobyt w gromadzie).

Podczas ostatniego roku w gromadzie Akela rozmawia z wilczkiem o przejściu i zachęca go do przygody w zielonej gałęzi. Jednocześnie motywuje go do pracy nad gwiazdkami oraz sprawnościami, żeby został pożytecznym członkiem zastępu.

Ważną sprawą jest zapoznanie wilczka z drużyną w okresie poprzedzającym przejście. Może to być wspólny element jakiejś zbiórki czy biwaku, dla całej gromady albo tylko dla wilczków przechodzących do drużyny.

Następnie, około pół roku przed planowanym Przejściem (wiosną), odbywa się Sąd Honorowy drużyny, na który akela przyprowadza przechodzące wilczki. Po indywidualnych rozmowach Sąd Honorowy w obecności akeli decyduje, któremu zastępowi będzie powierzony każdy z wilczków. Po skończeniu Sądu Honorowego wilczki od razu dowiadują się, którego zastępu zostaną członkami.

Przydatne