Dziecko, które zaczyna przychodzić na zbiórki gromady, już po kilku spotkaniach wie czy mu się w gromadzie podoba czy też nie.

Jak tylko Akela stwierdza, że dziecko chce należeć do gromady i jest przynajmniej po jednym spotkaniu z rodzicami dziecka, przeprowadza obrzęd Przyjęcia do Gromady, którym kandydat rozpoczyna przygotowanie do Obietnicy.

Przydatne