Skauci Europy – Pomorze

Jadwiga 2024 – letnia – I stopień

Szkolenie dla szefowych Drużyn (przyboczna, Drużynowa) dla nurtu żęńskiego w gałęzi zielonej. Po ukończeniu kursu i jego zaliczeniu, otrzymują patent skautmistrowski: dla I stopnia przewodniczka (pwd).

Dżungla 2024 – letnia – 1. termin

Szkolenie dla szefów Gromad (przyboczna/y, Akela) oddzielnie dla nurtu żeńskiego i męskiego w gałęzi żółtej. Uczestnicy żyją na wzór Wilczków w Gromadzie. Śpią pod namiotami, biorą udział w codziennych apelach, […]

Jadwiga 2024 – letnia – II stopień

Szkolenie dla szefowych Drużyn (przyboczna, Drużynowa) dla nurtu żęńskiego w gałęzi zielonej. Po ukończeniu kursu i jego zaliczeniu, otrzymują patent skautmistrowski: dla II stopnia podharcmistrzyni (phm).

Dżungla 2024 – letnia – 2. termin

Szkolenie dla szefów Gromad (przyboczna/y, Akela) oddzielnie dla nurtu żeńskiego i męskiego w gałęzi żółtej. Uczestnicy żyją na wzór Wilczków w Gromadzie. Śpią pod namiotami, biorą udział w codziennych apelach, […]

Kudu 2024

Szkolenie zaawansowane dla szefowych nurtu żeńskiego, pragnących pogłębić swoją wiedzę w trzech gałęziach, żółtej, zielonej i czerwonej. Po ukończeniu i zaliczeniu zadania szefowa otrzymuje patent skautmistrzowski: harcmistrzyni (hm)

Iziqu 2024

Szkolenie zaawansowane dla szefów nurtu męskiego, pragnących pogłębić swoją wiedzę w trzech gałęziach, żółtej, zielonej i czerwonej. Po ukończeniu i zaliczeniu zadania szef otrzymuje patent skautmistrzowski: harcmistrz (hm)

Święty Krzyż 2024

Co roku w ostatni weekend września wędrownicy z całej Polski pielgrzymują kilkoma trasami do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Ta pielgrzymka to czas modlitwy, braterstwa, spotkań, konferencji i ekspresji. Czyli […]

Gawęda II – Przyrzeczenie skautowe