Znakiem FSE jest czerwony ośmioramienny krzyż świętego Jana Jerozolimskiego z wpisaną  złotożółtą lilijką. Jest to tzw. krzyż maltański, który nawiązuje do ideałów dawnego rycerstwa.

Krzyż przypomina nam Chrystusa, który jest dla nas „Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14,6). Osiem ramion krzyża zaś symbolizuje osiem błogosławieństw z Kazania na górze (Mt 5,1-12).

Lilijka została wybrana przez Baden-Powella jako znak wszystkich skautów świata. Na starych mapach lilijką oznaczano północ, czyli pokazuje nam kierunek, którego należy się trzymać. W heraldyce jest zaś ona symbolem czystości, która jest jedną z cnót harcerskich.

 
 

Sztandard FSE

Z Krzyżem FSE związany jest oczywiście sztandar ruchu. Sztandar FSE nazywany również Baussant (fr. piękny symbol) związany jest z pielgrzymką Skautów Europy do opactwa Mont Saint-Michel, która miała miejsce w 1966 roku.

Wtedy właśnie inspirując się sztandarem templariuszy został zaprojektowany sztandar FSE – Baussant, którego tło jest dwukolorowe. Kolor biały oznacza Chrystusa, Niebo i działanie Ducha Świętego. Natomiast kolor czarny ma przypominać nam o ziemskim świecie oraz codziennym zobowiązaniu do działania.
A na środku umieszczony jest krzyż FSE.

sztandar FSE