Ceremoniał jest istotnym elementem tożsamości Federacji Skautingu Europejskiego. Jest jednym z filarów jedności całego Związku. Za pomocą prostych i zrozumiałych dla wszystkich obrzędów, symboli i gestów wyraża i umacnia nasz wspólny ideał harcerski i chrześcijański, który staje się obecny oraz widoczny w codziennym życiu jednostek harcerskich. Ceremoniał jest jednym z ważnych elementów tworzących styl harcerski Przewodniczek i Skautów Europy i w ten sposób utwierdza jedność i rozwija braterską atmosferę.

Znaczenie pedagogiczne

Ceremonie prowadzą każdego harcerza podczas jego życia harcerskiego i podkreślają jego istotne chwile. I właśnie w tych przełomowych momentach pomagają mu uświado- mić sobie, co jest najważniejsze – cel jego drogi.

Każdy obrzęd jest konkretnym, widocznym znakiem zaangażowania, nowego etapu życia harcerskiego. Jest przeżyciem, które powinniśmy zapamiętać, które nam przypomina nasze przedsięwzięcia oraz zobowiązania.

Wracając do obrzędów, które przeżyliśmy, coraz lepiej rozumiemy ich znaczenie i nasze zaangażowanie staje się coraz głębsze. W ten sposób ceremoniał pomaga nam rozwijać się i dojrzewać.

Uwagi praktyczne

 • Styl obrzędów
  Ceremonie harcerskie są zwięzłe i proste. Powinny być prowadzone w duchu skautowym, czyli w sposób naturalny i z entuzjazmem.
  Teksty muszą być mówione z pamięci, głośno i wyraźnie, tak żeby zostały usłyszane przez wszystkich. Gesty powinny być wyraźne, niezbyt szybkie – podobnie jak przy liturgii.
 • Przygotowanie
  Ceremoniał jest narzędziem pedagogicznym. Jest dla ludzi, a nie ludzie dla ceremoniału. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie do obrzędów, żeby w pełni wykorzystać ich symbolikę i znaczenie pedagogiczne. Same ceremonie muszą być zawsze wcześniej przygotowane oraz wytłumaczone.
 • Miejsce
  Powinno być piękne i szczególne, bo podkreśla znaczenie obrzędu, pomaga go lepiej zapamiętać. Ceremonie powinny się zawsze odbywać pod gołym niebem.
 • Forma męska i forma żeńska
  W tym ceremoniale używa się z powodów praktycznych w większości ceremonii rodzaju męskiego. Gdy ceremonia dotyczy nurtu harcerek, należy przerobić tekst na rodzaj żeński.

Przydatne