Skauci Europy – Pomorze

Gawęda II – Przyrzeczenie skautowe